El rebedor

Les Cases Icòniques de Catalunya són edificis històrics residencials vinculats significativament al geni creatiu i/o artístic dels seus dissenyadors o habitants. Són béns culturals que permeten una lectura territorial de la història i de les expressions culturals de Catalunya.

Qui som?

Presentació

Cases Icòniques de Catalunya és una plataforma impulsada per diferents institucions culturals vinculades al geni creatiu, artístic i cultural de Catalunya, amb la voluntat d’unir esforços per tal de posicionar i donar la màxima visibilitat al nostre patrimoni.

Amb  aquesta voluntat el XX/XX/ del 2017 s’ha constituït Cases Icòniques de Catalunya, una entitat  privada sense ànim de lucre, amb l’objectiu de crear un diàleg i una col·laboració entre les diferents institucions i béns patrimonials, per tal de millorar la seva gestió  i incrementar la seva valoració i visibilitat cultural i turística.

Objectius

  1. Impulsar un espai de treball, diàleg i cooperació que permetin sumar esforços en projectes d’interès compartit entre els membres associats.
  2. Desenvolupar estratègies d’innovació a l’àmbit de la gestió cultural d’aquests projectes, i en la seva dimensió en tant que actius fonamentals del territori català per a l’impuls del turisme cultural i l’economia creativa.
  3. Sumar esforços en estratègies de finançament i cooperació, i articular mecanismes i aliances amb altres operadors.
  4. Establir mecanismes d’interlocució i participació amb les administracions públiques, entitats privades i amb organismes internacionals.
  5. Establir un espai de diàleg i cooperació amb altres institucions o entitats gestores d’aquest tipus de béns patrimonials, estenen, si s’escau, l’àmbit de col·laboració.

Organització

Nucli promotor

Cases Icòniques de Catalunya es crea a partir d’una iniciativa compartida per la Fundació Amatller (Casa Museu Amatller), la Fundació Catalunya-La Pedrera (Món Sant Benet), la Fundació Pau Casals (Museu Pau Casals), la Fundació Rafael Masó (Casa Masó), el Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu Cau Ferrat)  i  Cases Singulars S.L, constituint-se totes elles en el nucli promotor.

Membres Fundadors

Els Membres Fundadors integren la Junta Directiva de l’entitat, i són la Fundació Amatller (Casa Museu Amatller), la Fundació Mas Miró (Mas Miró), la Fundació Pau Casals (Museu Pau Casals), la Fundació Rafael Masó (Casa Masó), la Casa Museu Duran i Sanpere (Paeria de Cervera), la Casa Vicens i Cases Singulars S.L.

Junta Directiva

Núria Ballester Valveny (Museu Pau Casals) – Presidenta
Jordi Falgàs Casanovas (Casa Masó) – Vicepresident
Isabel Vallès Audouard (Cases Singulars) – Secretària
Elena Juncosa Vecchierini (Mas Miró) – Tresorera

Vocals

Santiago Alcolea Blanch (Casa Museu Amatller)
Carme Bergés (Casa Museu Duran i Sanpere)
Jordi Pardo Rodríguez (Fundació Pau Casals)
Laura Pastor Durán (Cases Singulars)
Joan Abellà (Casa Vicens)

Membres col·laboradors

Poden formar part com a Membres Col·laboradors totes les persones físiques o jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, i que acompleixin els requisits que estableixen els estatuts. Tindran els drets i deures que s’establiran en el seu moment, i podran gaudir dels avantatges que es desenvoluparan en un reglament general o bé en el desenvolupament específic de serveis, projectes i activitats. Els Membres Col·laboradors, ho són de ple dret i podran formar part de la Junta Directiva.

Qüota: 240€/anuals

Avantatges:

• Entrar a la xarxa de Cases Icòniques
• Presència a la web
• Presència als newsletters i a les xarxes socials
• Participar a la Jornada anual
• Participar a Workshops de treball
• Formar part de la Junta Directiva
• Participar a les reunions de treball amb entitats públiques i privades
• Formar part del Passaport Cases Icòniques

Membres Adherits

Poden formar part de l’associació, com a Membres Adherits, totes les persones físiques o jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, i que acompleixin els requisits que estableixen els estatuts. (veure estatuts)

Qüota: 120€/anuals

Avantatges:

• Entrar a la xarxa de Cases Icòniques
• Presència a la web
• Presència als newsletters i a les xarxes socials
• Participar a la Jornada anual
• Participar a Workshops de treball

Estatuts

Els Estatuts de Cases Icòniques de Catalunya es van aprovar el Xx/XX/ de l’any 2017.
Descarrega versió en PDF.